dijous, d’octubre 30, 2014

tornem a alabatre

tres novetats d'alabatre  presentem el 5 de novembre,

53
54 

i ens anem acostant als 60...