divendres, d’octubre 03, 2014

aigua claraserenitat, 
poesia clara, de cristall,
destil·lat de referents ben  aposentats,
per llegir i rellegir i espigolar entre la senzillesa aparent,
deixar-la fluir i amarar-se'n.

son joves (1989!) i eutròfics i avancen obstinats;

(" i va durant això de viure")