diumenge, d’abril 08, 2012

la farem molt grossael dimecres 11:serà una nit reconsagrada,
una vetllada d'essències reconcentrades!
l'escudella de l'horinal bullirà amb  els seus millors ingredients sociopoètics:
labreu+pedrals+sito+vintró, jugant a casa!

Presentació dels nous llibres que ha publicat labreu edicions

a la col·lecció Alabatre


 de Josep Pedrals

+
(TOTA la poesia d'Andreu Subirats)

Amb JORDI VINTRÓANDREU SUBIRATS JOSEP PEDRALS
(els tres primers alabatres)i el dijous 12 
podrem gaudir de la poesia i la presència de


( un dels presents a l'antologia  Pedra Foguera)
presentant  Ai