dilluns, d’abril 02, 2012

aquesta setmana (santa) no,


DOCILITAT verda, obscura,
del llenyam lligat...Pau grisa.
Mort d’olivera retuda
vora el cel ple d’oronelles
que els antifonaris giren...

......

Les fonts s’ofeguen de lliris
morats, blaus. Xiulen falzies,
La badia, anell de barques
lluu amb sa perla marina.

Pits de vela en blaus brillants.
Rosaris blancs de  gavines...

Les palmes, musties, moren,
als balcons de la ciutat,
amb una mort de novícies.

(fragments de “dominica in palmis” de Blai Bonet)