dijous, d’octubre 15, 2015

a les barricades!
i el dimecres 21,
Presentació "Palabras de barricada"
 i memòria de Jesus Lizano.
amb
Fernando Barbero (coordinador de la antologia), 
Andreu Aisa Vázquez,
 David Castillo,
Ferran Aisa, 
Gerard Jacas, 
José Icaria, 
Mag Márquez, 
Mateo Rello, 
Pep Castells...