divendres, de maig 24, 2013

urania edicionesde la presentació/homenatge de 
"Poesia visual de Antonio Tello"
de Urania ediciones.
 Una serie , limitada de 50 exemplars, numerats i firmats.