divendres, de febrer 24, 2012

caure de la noguera


una presentació poc habitual; poesia i novel·la en interacció, literatura al cap i a la fi,
en un entorn ben proveït d'amics i coneixedors, caçadors de bons moments que saben
on trobar-los. I intensitat i emoció per la veu i la presència de la poeta
Montserrat Abelló que ens honora amb la seva fermesa i la vitalitat que patentitza la connexió amb la Laia Noguera i la seva poesia.