dimarts, de març 09, 2010

e la nave va!

Hi ha novetats esperançadores:

No és la solució definitiva, però hem iniciat contactes amb un altre departament del Districte i l'actitud és positiva. I ha la bona disposició i sensibilitat tocant als temes culturals i hi ha la possibilitat d'utilitzar algún dels seus equipaments per a continuar amb els recitals mentre es regularitza la situació a can Horiginal, que és el nostre espai natural, i hi puguem tornar.Una cosa és aquest procès de regularització de l'espai H i una altra el Cicle de Recitacions de l'associació O.R.I.N.A.L. que mirem de mantenir, encara que per un temps haguem de migrar o fer-nos itinerants.


Ara doncs, seguirem els contactes amb els tècnics per a concretar les possibles alternatives.


Anirem informant i un cop més gràcies a tothom per les mostres de suport!